Navigator – sett din merkevare på kartet

Navigator er vår arbeidsmetode for å definere posisjonering, mål og veien til målet for deg som kunde. Vi samarbeider tett og starter med en workshop hvor vi sammen definerer og spisser mål, posisjonering og drøfter hvilke budskap som skal brukes i markedsføringen.

Målet er å definere hvem din bedrift er som avsender, hvor bedriften skal og hvordan den skal komme dit. Dette er grunnleggende for å ta en tydelig posisjon i markedet og skille seg fra konkurrenter.

Navigator er delt opp i to deler. Første del fylles ut av deg/dere på forhånd, og inneholder temaer som historikk, bakgrunn, forretningsidé, verdier og målgrupper.

Hvem bør involveres i prosessen?


Del to av Navigator er en fysisk samling hvor vi setter av en dag til å diskutere oss gjennom merkevare, visjon, hva som skiller dere fra konkurrenter, posisjonering, kommunikasjon, image og visuell identitet. Her er det rom for gode diskusjoner og refleksjoner.

Vi stiller med minimum en prosjektleder og en rådgiver fra Dialecta. Fra din bedrift anbefaler vi at ledelse og relevante beslutningstakere stiller. Flere meninger gir gode diskusjoner og et bedre resultat.

Å tørre å ta en posisjon


Vi hjelper til med å løfte blikket for å tørre og kommunisere hvem dere er og hvem dere skal bli i fremtiden.

Navigator er en fin måte for dere å få kartlagt egen bedrift og få kritiske og nyttige innspill. Det som er spesielt verdifullt er å velge en retning for å unngå og bli «litt for alle».

Vi har gjort mange navigatorprosesser med kunder og tilbakemeldingene er udelt positive. Vi kan som samarbeidspartner gjøre en bedre jobb for dere i ettertid, når dere har en klar plan for mål og kommunikasjon.

Visuell identitet


Resultatet av en navigatorprosess kan bli en ny merkevareprofil hvor din bedrift tar en klar posisjon, og bli grunnlaget for å skape en ny visuell identitet.

Vi vil diskutere assosiasjoner og adjektiver dere forbinder med egen merkevare. Ut ifra innholdet i prosessene skaper vi en visuell profil med logo, fargepalett, fonter og maler så du kan kommunisere din merkevare som en tydelig avsender.

Hva sitter du igjen med etter en navigatorprosess?


Prosessen resulterer i at vi lager en markedsplan, et årshjul og en kampanjeplan for å vite hvordan kommunikasjonen skal settes til liv og gjennomføres i årene som kommer.

Du vil ha en klokkeklar plan for din merkevare og kommunikasjon, et tydelig visuelt uttrykk med overbyggende budskap, slagord og ta en klar posisjon i markedet.

Vi er mer enn en leverandør

Vi streber etter å være en lett tilgjengelig ressurs og samarbeidspartner, fremfor å bare være en leverandør. Du kan alltid ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Send oss gjerne en forespørsel på