Webside for Meire

Vi har laget ny webside for Meire, se websiden her www.meire.no

Vårt team

Årsrapporten fungerer som en dokumentasjon for gjennomførte prosesser og skisserer fremtidige mål. I år som i fjor stod vi for det grafiske arbeidet og publiserte den som en interaktiv PDF.