Jøra Bygg har fått nye websider som er svært godt optimalisert for å øke antall innkommende forespørsler.
Vi har utviklet en ny og lekker webside i WordPress for Rekord System. Websiden skal tiltrekke kunder innenfor landbruket, men også innen fiskeindustri- og slakterisegmentet.