I over 50 år har Rekord System med stolthet produsert og levert unike produkter til norsk landbruk, fiske og industri.
Jøra Bygg har fått nye websider som er svært godt optimalisert for å øke antall innkommende forespørsler.