AgroNytt er et kundemagasin fra Norwegian Agro Machinery, utgitt på både nett og papir.
Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring.