Turistguide 2020 for Visit Innlandet

Vårt team

Den nye websiden til Vea skal tiltrekke nye studenter samtidig som den skal dekke et informasjonsbehov til eksisterende studenter.
Årsrapporten fungerer som en dokumentasjon for gjennomførte prosesser og skisserer fremtidige mål. I år som i fjor stod vi for det grafiske arbeidet og publiserte den som en interaktiv PDF.