Smart fôring fra Laksesystemer

Laksesystemer har som mål å bli en ledende aktør innen landbasert fôring. En av Laksesystemer sine viktigste satsinger er konseptet «Smart fôring» – et konsept som består av en rekke innovative løsninger skreddersydd for moderne landbasert akvakultur som i sum utgjør det de mener er markedets beste fôringssystem.

Vårt team

AgroNytt er et kundemagasin fra Norwegian Agro Machinery, utgitt på både nett og papir.
Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring.