NR1 Trafikkskole

Vi har oppdatert den visuelle identiteten til NR1 Trafikkskole. Trafikkskolen vil utdanne gode, trygge sjåfører og gi den beste føreropplæringen. Deres sjåførlærere har det ekstra engasjementet, for hos dem skal hver enkelt elev føle seg som nr 1.

Utformingen til den nye logo tar utgangspunkt i samarbeidet mellom lærer og elev; «Et godt samarbeid mellom lærer og elev er kjempeviktig for at elevene skal lykkes i sin opplæring.»
Både elev (N) og lærer (R) må «gi en bit» av seg selv for å lykkes på veien til førerkortet.

Vårt team

Vi har utviklet visuell identitet for Eco Tomteutvikling som investerer i og utvikler bærekraftige tomter.
Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer har fått ny hjemmeside.