Museumsglimt

Medlemsblad for Lillehammer Museums Venner som utgis tre ganger i året.

Vårt team

Dette året måtte faktisk en av de digitale kampanjene for Visit Innlandet stoppes da det ikke var ledige plasser å oppdrive for campinggjestene.
Furuseth – for norsk matproduksjon skaper en tydelig posisjon i markedet. Vi har jobbet med idé, slagord, tekst, fotograf og design.