Visit Innlandet

Visit Innlandet er reiselivsorganisasjonen for kommunene Gjøvik, Søndre Land, Østre og Vestre Toten, Gran, Lunner, Jevnaker, Ringsaker og Ringerike. Regionen har ca 160.000 innbyggere og her finner du alt fra fjord til fjell, by og land, industri og landbruk.

Dialecta har samarbeidet med Visit Innlandet i flere år og levert en rekke produkter og tjenester, bl.a digital markedsføring, turistbrosjyrer, sommeraviser, annonser, plakater, årsmeldinger, kart, messeutstillinger, bildekor, bæreposer og skilter.

Dette året måtte faktisk en av de digitale kampanjene for Visit Innlandet stoppes da det ikke var ledige plasser å oppdrive for campinggjestene.