Ringsaker Egg

Familien Johansen Sortåsløkken satser millioner på eggproduksjon i Lismarka.

Familien Johansen Sortåsløkken satser millioner på eggproduksjon i Lismarka. Vi har hjulpet de på veien med hjemmeside og fotografert produksjonen.