FS Betong

Byggeprosjekter handler først og fremst om gode løsninger, kvalitet som varer, gjennomføringskraft og løfter som holdes. Det samme gjelder også når entreprenører skal velges. FS Betong er en betongentreprenør med lang erfaring og høy kompetanse som utfører betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsbransjen i hele Norge. Du er på trygg grunn når du velger FS Betong.

Tiurtoppen Hytter

Tiurtoppen bygger hytter av meget høy kvalitet, spesialtilpasset hver enkelt hytteeier. Hos Tiurtoppen kan du være med å påvirke byggeprosessen og løsningene fra eksteriør til interiør. De tilbyr en totalleveranse fra idé til bruksklar hytte – i én kontrakt! Hytta skal være som å komme «hjem». For Tiurtoppen har vi laget logo, slagord, profil, nettside og … Les mer

Lillehammer Advokatene

Lillehammer Advokatene består av 6 advokater/fullmektiger som er lokalisert i Fakkelgården på Lillehammer.

Kistefos Møbler

Kistefos Møbler har bygd nærmere 3000 hyttekjøkken siden Kistefos Møbler ble etablert. Kistefos Møbler har 27 ansatte som står på hver dag, for å levere norske hyttemøbler i høy kvalitet til sine kunder.

Studentsamskipnaden i Innlandet

Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) og Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) fusjonerte 1. januar 2017 og har blitt til Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).

Fjøssystemer

Fjøssystemer Gruppen er en av de største leverandørene av innendørs mekanisering og bygg til landbruket og omsatte i 2019 for vel 1 milliard kroner. Fjøssystemer er importør av flere ledende produkter internasjonalt, bl.a. Lely melkeroboter og Big Dutchman utstyr til fjørfe og svin. Dialecta fungerer som Fjøssystemers markedsavdeling.

Jøra Bygg

Hytteleverandøren Jøra Bygg AS i Gausdal har bygget og levert over 1000 hytter siden oppstarten for over 50 år siden. Firmaet har 47 ansatte med alle nødvendige godkjenninger som trengs for å sørge for en trygg byggeprosess.