Montebellosenteret

Montebellosenteret har som formål å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. 

Vi har i flere år samarbeidet med Montebellosenteretet om årsmeldinger.