Lillehammer Museums Venner


Lillehammer Museums Venner (LMV) er venneforeningen til Stiftelsen Lillehammer Museum og er en av de største museumsvenneforeningene i landet. LMV gir betydelig beløp til ulike prosjekter og mange av foreningens medlemmer gjør en stor og viktig dugnadsinnsats for museene.

Medlemsblad for Lillehammer Museums Venner som utgis tre ganger i året.