Fjøssystemer

Fjøssystemer Gruppen er en av de største leverandørene av innendørs mekanisering og bygg til landbruket og omsatte i 2019 for vel 1 milliard kroner. Fjøssystemer er importør av flere ledende produkter internasjonalt, bl.a. Lely melkeroboter og Big Dutchman utstyr til fjørfe og svin.

Dialecta fungerer som Fjøssystemers markedsavdeling.

For Fjøssystemer har vi utviklet en egen webside for melkerobot.
Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs bygges og driftes. Og gode fjøs gir mer tid.
Få full oversikt i fjøset med Fesjå overvåkningskamera fra Fjøssystemer, beregnet for røff bruk både innen- og utendørs.
Fjøssystemer er flinke på merkevarebygging og vi er jevnlig ute og filmer for de. Denne gangen besøkte vi Kari og Dag Inge Hernes på Brekstad som akkurat hadde investert i et topp moderne fjøsanlegg.