Nye websider for Jøra Bygg

Dialecta har levert nye websider som er svært godt optimalisert for å øke antall innkommende forespørsler. Etter at de nye sidene ble lansert har antall harde konverteringer (de som er svært nærme et salg) økt betraktelig.

Websiden kan du se her: https://Jora-Bygg.no

Trenger din bedrift nye websider, eller ønsker du å øke antallet forespørsler? Ta kontakt med en av våre digitale rådgivere!

Vårt team

Dialecta har utviklet en flerspråklig webside i WordPress med blant annet muligheter for påmelding i webinarer og workshops.
Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.