I over 50 år har Rekord System med stolthet produsert og levert unike produkter til norsk landbruk, fiske og industri.
Dialecta har gjennomført Navigator, utviklet et overbyggende budskap og videreutviklet logo og grafisk profil for Rekord System.