I over 50 år har Rekord System med stolthet produsert og levert unike produkter til norsk landbruk, fiske og industri.