Hva er HubSpot?

Når vi spør våre kunder hvilket verktøy de bruker for kundeoppfølging, er svaret ofte e-post og excel. Hver ansatt har sitt system, og det er ingen felles plan eller løsning for dette.

Kundeoppfølgingsverktøy blir gjerne kalt CRM, som er en forkortelse for Customer Relationship Management.

Grunnen til at mange vegrer seg for å ta i bruk slike verktøy er fordi det blir så omfattende. Nye rutiner og nytt system. Det er også vanskelig å få alle i bedriften til å forstå nytteverdien.

Begynn med det enkle

HubSpot er et veldig fleksibelt og skalérbart CRM. Det er dessuten enkelt å tilpasse til dine behov.

I stedet for å forklare alle fordelene ved HubSpot i en tekst som blir alt for lang, kontakt Andreas for en demonstrasjon, der vi fokuserer på dine behov og ønsker, så ser vi om dette kan være riktig verktøy for deg.

Andre tjenester