Grafisk profil for Akershus Traktor

Vi har laget ny grafisk profil for Akershus Traktor. Oppdraget med utvikling av ny logo og profil hadde føringer som gjorde at vi landet på en videreutvikling av den gamle logoen, hvor bl.a farger fra den gamle logoen er beholdt. Måten vi har løst dette på, gjør at en total omprofilering over natten ikke er påkrevet, men en gradvis overgang etterhvert som nytt materiell blir produsert og fornyet.

Vårt team

Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer har fått ny hjemmeside.
Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring.