Grafisk profil for Akershus Traktor

Vi har laget ny grafisk profil for Akershus Traktor. Oppdraget med utvikling av ny logo og profil hadde føringer som gjorde at vi landet på en videreutvikling av den gamle logoen, hvor bl.a farger fra den gamle logoen er beholdt. Måten vi har løst dette på, gjør at en total omprofilering over natten ikke er påkrevet, men en gradvis overgang etterhvert som nytt materiell blir produsert og fornyet.

Vårt team

Dette året måtte faktisk en av de digitale kampanjene for Visit Innlandet stoppes da det ikke var ledige plasser å oppdrive for campinggjestene.
Vi har i flere år samarbeidet med Montebellosenteretet om årsmeldinger.