Fem år med folk og stein

Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring. Rapporten gir et innblikk i Haakon Aases 5 år lange prosjekt, som ga han mulighet til å fordype seg i faget og formidle kunnskapen til nye tørrmurere. Dette er håndverkskunnskap på desidert tyngste nivå!

Vårt team

AgroNytt er et kundemagasin fra Norwegian Agro Machinery, utgitt på både nett og papir.
Vi har i flere år samarbeidet med Montebellosenteretet om årsmeldinger.