Fem år med folk og stein

Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring. Rapporten gir et innblikk i Haakon Aases 5 år lange prosjekt, som ga han mulighet til å fordype seg i faget og formidle kunnskapen til nye tørrmurere. Dette er håndverkskunnskap på desidert tyngste nivå!

Vårt team

I Nammo Insights Magazine kan du lese om nyvinninger og hvordan Nammo sine produkter benyttes rundt om i verden i dag.