Fem år med folk og stein

Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring. Rapporten gir et innblikk i Haakon Aases 5 år lange prosjekt, som ga han mulighet til å fordype seg i faget og formidle kunnskapen til nye tørrmurere. Dette er håndverkskunnskap på desidert tyngste nivå!

Vårt team

Dette året måtte faktisk en av de digitale kampanjene for Visit Innlandet stoppes da det ikke var ledige plasser å oppdrive for campinggjestene.