Eco Tomteutvikling

Vi har utviklet visuell identitet for Eco Tomteutvikling som investerer i og utvikler bærekraftige tomter. Deres kompetanse på regulering og konseptutvikling gjør de til den ideelle partner for grunneiere som ønsker en miljøvennlig og bærekraftig hytteutbygging.

Symbolet er satt sammen av former som gir assosiasjoner til tomter, regulering, planer, konseptutvikling, hytter, infrastruktur og dokumenter. Linjene fra bladet skraverer der det skal utvikles tomter – gir minimalt med avtrykk i naturen, og blir også en pil for positiv utvikling. 

Vårt team

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs bygges og driftes. Og gode fjøs gir mer tid.
Bålstedet har spesialisert seg på produkter som øker bålkosen og trivselen rundt bålet. Et av deres hovedprodukter er en røykfri og rentbrennende bålpanne. Vi har utviklet ny grafisk profil, nettbutikk og hjelper de med å styrke sin merkevare.