Museumsglimt

Medlemsblad for Lillehammer Museums Venner som utgis tre ganger i året.

Bli med landslaget!

Furuseth – for norsk matproduksjon skaper en tydelig posisjon i markedet. Vi har jobbet med idé, slagord, tekst, fotograf og design.

Årsrapport 2020

Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.

Fem år med folk og stein

Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring.