Skilting for Bygg Øst

Vi gratulerer Bygg Øst med nye kontorlokaler i Industrgata 31 B, Lillehammer. Skiltingen er levert av Dialecta.