Bli med landslaget!

Dialecta har jobbet med posisjonering av Furuseth i markedet.

Furuseth AS er Østlandets største private slakteri som i over 100 år har hatt en ambisjon om å unngå import av kjøtt. Vi har jobbet med idé, slagord, tekst, fotograf og design. Furuseth – for norsk matproduksjon skaper en tydelig posisjon i markedet. I tillegg til en serie helsides annonser i Norsk Landbruk, har vi brukt digitale flater.

Bilder er tatt av Fotograf Kirsti Hovde.

Vårt team

Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.
Norsk håndverksinstitutt er en kunde med mange jern i ilden. Vi har bidratt med grafisk oppsett og produksjon av en 122 siders rapport om tørrmuring.