Barnas Innlandet

Dette året måtte faktisk en av de digitale kampanjene for Visit Innlandet stoppes da det ikke var ledige plasser å oppdrive for campinggjestene – se https://www.nrk.no/innlandet/campingplassar-har-sa-stor-pagang-at-dei-stoppar-marknadsforing-1.15073944. Se også fra 8:50 ut i denne sendingen https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/202006/NNFA21063020/avspiller

Vårt team

Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.