Årsrapport 2020

Gudbrandsdal Energi Holding er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.

Vårt team

Den nye websiden til Vea skal tiltrekke nye studenter samtidig som den skal dekke et informasjonsbehov til eksisterende studenter.
Vi har i flere år samarbeidet med Montebellosenteretet om årsmeldinger.