Årsrapport 2020

Gudbrandsdal Energi Holding er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.

Vårt team

Vi har laget ny grafisk profil for Akershus Traktor.
For Låven Bar på Sjusjøen har vi satt opp noen enkle men smakfulle websider i WordPress.