Årsrapport 2020

Gudbrandsdal Energi Holding er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.

Vårt team

Furuseth – for norsk matproduksjon skaper en tydelig posisjon i markedet. Vi har jobbet med idé, slagord, tekst, fotograf og design.