Årsmelding 2019 for Montebellosenteret

Vi har i flere år samarbeidet med Montebellosenteretet om årsmeldinger. I tillegg til tall og regnskap inneholder årsmeldingen informasjon om senteret, strategi og føringer, eiendom og bygningsmasse, personell og hva kursvirksomheten går ut på. Årsmeldingen er tilgjengelig både på papir og digitalt.

Vårt team

Vi har designet og satt GE konsernets årsrapporter fra 2016. Tidligere ble de trykket, men nå ligger de ute på nett.