Reidun Irene Nustad

Reidun jobber med grafisk design på trykte og digitale flater. Med et godt øye for form og farge har hun flere års erfaring med blant annet større magasinproduksjoner. Strukturert og nøyaktig tar hun prosjektene fra A til Å. Hun har vært ansatt i Dialecta siden 2011. 

Reidun er utdannet på RMIT i Melbourne og Merkantilt Institutt (nå Norges Kreative Fagskole) i Trondheim. Hun har jobbet i den grafiske bransjen siden 2007.

reidun