Magne Myrtrøen

Magne har vært daglig leder siden 1. mars 2019 og har jobbet i Dialecta siden 2007 med salg og prosjektledelse innen alle våre forretningsområder. Han er kontaktpunkt mot mange av våre kunder og sørger for god planlegging, styring og fremdrift av prosjektene fra start til mål.

Magne har jobbet i reklamebransjen siden 99 og har tidligere åtte års erfaring som typograf og systemansvarlig på trykkeri.

magne